Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.twojakwiaciarnia24.pl

I. Postanowienia ogólne

 Właścicielem sklepu internetowego www.twojakwiaciarnia24.pl, funkcjonującego w sieci Internet pod adresem www.twojakwiaciarnia24.pl,  zwanych dalej „Sklepem” jest Migano S.C. zamieszkały w Warszawie przy ul. Karotgraficznej  88c/m33 , 03-298 Warszawa „Sprzedającym”.

Adres do korespondencji i dane kontaktowe:

Migano S.C.
ul. Kartograficzna 88c/m33
03-290 Warszawa
NIP 5242813637
Regon: 365874905

e-mail:  kontakt@twojakwiaciarnia24.pl

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego Sklepu pod adresem: www.twojakwiaciarnia24.pl

Sklepy prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż kwiatów, bukietów, wieńców i wiązanek pogrzebowych, znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, który na chwilę powstania zobowiązania wynosi 8% i 23% w zależnościod produktu). Do ceny zostaje doliczony koszt dostawy, który jest doliczany automatycznie do kosztu zakupu w zależności od miejsca dostawy, cena poza aglomeracjami jest kalkulowana oddzielnie wg taryfy 1,4 zł netto za kazdy przejechany km w ramach dostawy i powortu dostawcy.

Ofertę kwiatów, bukietów, wiązanek i wieńców pogrzebowych zamieszczone na naszej stronie internetowej prosimy traktować jako przykładowe. Ze względu na współprace z różnymi kwiaciarniami w Polsce, kwiaty i dekoracje na nich, mogą różnić się detaliami od przedstawionych na zdjęciach.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego twojakwiaciarnia24.pl, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Wszystkie kompozycje kwiatowe zamawiane przez naszą stronę są przeważnie zindywidualizowane przez klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy dostarczeniu na przykład złego lub zniszczonej wiązaki/wieńca. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres mailowy: kontakt@twojakwiaciarnia24.pl

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 24 godziny. Wszystkie kompozycje kwiatowe zamówione przez sklep internetowy www.twojakwiaciarnia24.pl są przygotowane w dzień dostawy i jest świeży maksymalnie do 24 godzin.

Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez sklep/stronę internetowy www.twojakwiaciarnia24.pl, oraz poprzez pocztę elektroniczną, kierując zamówienie na adres kontakt@twojakwiaciarnia24.pl, zamówienie złożone drogą mailową na adres kontakt@twojakwiaciarnia24.pl, oznacza że klient zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

• Nowy Rok

• Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

• Wszystkich Świętych

• Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

• Możliwym jest wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail) , a w przypadku dostawy na grób , niezbędne jest podanie lokalizacji grobu: sektor, rząd, numer grobu.

4. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży twojakwiaciarnia24.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji, lecz stanowi potwierdzenie dla klienta, że jego zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w bazie danych sklepu.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu i jego przestrzeganiem, również w przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio na adres mailowy sklepu kontakt@twojakwiaciarnia24.pl

6. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.

7. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

• płatność przez Przelewy24.pl/PayU,

• płatność przez PayPal,

• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stroniie internetowej Sklepu - zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto,

• internetowe formy płatności Sklepu obsługuje serwis Przelewy24.pl/PayU. Korzystając z tego serwisu klient dokonuje opłaty w momencie składania zamówienia za pomocą jednego z dostępnych kont bankowych w panelu Przelewy24.pl/PayU, Paypal

8. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji, brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, oznacza że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a pieniądze które zostały wpłacone na poczet realizacji zamówienia zostaną zwrócone.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, twojakwiaciarnia24.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, bądz odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądz na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

10. Dostawa Produktów możliwa jest w następujący sposób:

• kierowcą,

• odbiór osobisty w wyznaczonym miejscu,

12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem kontakt@twojakwiaciarnia24.pl, ale zastrzeżeniem że nie później, niż 24 godziny przed realizacją dostawy.

13. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy zamówiony produkt nie został uszkodzony podczas transportu, a także czy dostarczony produkt jest zgodna z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodnosci produktu z zamowieniem, kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny oraz jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie w wyniku podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.

15. Sprzedąjacy dopuszcza możliwość spóźnienia w ramach dostawy zamówienia, które wynikło z przyczyn obiektywnych, a spóźnienie nie przekroczyło 30 min. od określonego przez kupującego godziny dostawy. Sprzedąjacy w przypadku spóźnienia do 30min., może udzielić kupującemu rabat w wysokości 10% wartości zamówionego bukietu, wiązanki, pomniejszonego o koszt dostawy. Spóźnienie do 30 min. nie może stać się podstawa do odmowy przyjęcia zamówienia, natomiast w przypadku, gdy kupujący nie przyjmie zamówienia, zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie w całości, a wspomniane powyżej spóźnienie nie może stać się podstawa do reklamacji.

16. W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) - realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach od 8:00 do 21:00 bez możliwości wyboru przedziału godzinowego, ponieważ we wskazanych dniach ilość dostaw jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować dostawy na konkretną godzinę.

17. Sprzedajacy może odstapić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, po złożeniu zamówienia w terminie maksymalnie do 24 godzin od złożenia zamówienia, przy zachowaniu odstąpienia od realizacji zamówienia w formie przesłanego maila pod adres zdefinowany w ramach zamówienia, nie pózniej niż 24 godziny przed dostawą zamówienia.

18. Balony helowe które są dodatkiem do naszej oferty, wysyłane są kurierem - dostarczane są od poniedziałku do soboty, w niedzielę nie dostarczamy balonów. W wypadku dostawy balonów godziny dostawy mogą odbiegać od godziny dostawy kwiatów, wynika to z faktu, że kurier jest pracownikiem zewnętrznej firmy.

19. Nasze biuro obsługi klienta, pracuje w następujących przedziałach godzinowych : pn-pt 9:00-17:00, sob.10:00-16:00 , natomiast w nd. 10:00-15:00, dlatego wszystkie złożone zamówienia, które nie mieszczą się we wskazanych terminach obsługi klienta, mogą zostać zweryfikowane dopiero kolejnego dnia, co automatycznie determinuje fakt, że zamówienia, w szczególności te z porannym terminem realizacji/dostawy kolejnego dnia, mogą zostać automatycznie anulowane, po wznowieniu pracy biura obsługi klienta, oczywiście pieniądze zostaną odesłane w trybie natychmiastowym, jeżeli okaże się, że nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, we wskazanym w zamówieniu terminie realizacji zamówienia/dostawy.

III. Reklamacja i zwroty 

1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie dostawy pod wskazany adres, jeżeli tak reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie dostawy, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie dostawy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie dostawy i klient nie będzie chciał odebrać zlecenia, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia. Natomiast jeżeli w trakcie dostawy dostawca Sklepu stwierdzi, że zamówienie jest zgodne z złożonym wcześniej zamówieniem, klient powinien zapłacić za złożone zamówienie.

3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

 IV. Odstąpienie od umowy

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

 V. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997r i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy.

VI. Oferta

1. Każdy użytkownik/klient który wysyła zapytanie na adres kontakt@twojakwiaciarnia24.pl, jednocześnie  wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, chyba że zastrzeże w przesłanej wiadomości mailowej, że nie życzy sobie przesyłania jakichkolwiek informacji związanych z ofertą z sklepu www.twojakwiaciarnia24.pl